Hi Leute,
die Asiaten geben ihren Senf dazu,und das nicht schlecht, hehe....

BLACKSTONE - PDAVIET ROM WM6.5 (Core 23085) by T2M
PDAVIET ROM WM 6.5 CE OS 5.2.23085 Build 23085.5.3.0

By TranMinhMan


*** Only for HTC Blackstone ***

Đặc biệt cảm ơn - Special thanks to:

Man PhamQuang
Adv Mod Sonblack


Hình ảnh ROM - ROM Images:Thông tin bản ROM - ROM Informations:

- CE OS 5.2.23085 Build 23085.5.3.0 PV.
- Dựa trên nền Rom Ship mới nhất của BlackStone 1.59.841.5
- Base on the latest BlackStone Rom Ship 1.59.841.5.
- Tích hợp phần lớn các OEM mới nhất từ HTC Leo, HTC Rhodium và HTC Topaz.
- Plug in almost the latest OEM from HTC Leo, HTC Rhodium and HTC Topaz.
- Manila 2_5_19202525_0
- .NET Compact Framework 3.7.8345.0
- NeoS2007_Driverpack_3
- Advanced Configuration Tool v3.3.0.0 by Julien Schapman
- ClearTemp v1_2_2 by Vicott Wong
- dotFred Task Manager
- e-Natives WM6.5.x Position Fix
- G-Watch_0_6_4 by ageye
- HTCPedia HD Settings Tool by Tom_codon
- htcAddicts cleanRAM v1.8 by ronenpg
- PIM Backup v2.8.0.0 by FdcSoft
- PocketNotepad v4.0.10 by Tilanosoft
- PocketScreen v1.3 by JJM. Roseboom
- Slide2Shutdown v1.1 by Cythrelo
- Synchro Time v0.95 by Dennis Grachov
- Total Commander CE v2.51 by Christian Ghisler
- WM 7 Titanium Project by Ibrythill
- amarullzGreenBlack theme.
- WMP12 WVGA skin by BOGYSOFT
- Some small games.

Lưu ý: Máy bạn đã được HardSPL trước khi up ROM này.
Note: Your Blackstone must be HardSPL before up this ROM.


Link download đã được cập nhật!
Download links were available!


Part 1
Click here to download

Part 2
Click here to download

Password: TranMinhMan